Gang tay nilon

Gang tay nilon được dùng nhiều người sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Liên hệ: Ms. Hiền – 0986649259