Dây lạt nhựa 15cm (Dây thít nhựa)

Chúng tôi cung cấp là loại dây lạt nhựa, dây rút nhựa, dây thít nhựa có chất lượng tốt, mềm dẻo, không gãy đứt dùng trong các ngành công nghiệp điện, điện tử, điện lạnh… để buộc cố định các bó dây, các chi tiết. Dễ dàng, thuận tiện khi sử dụng.